Sıradan solunum yolları enfeksiyonlarında antibiyotik en iyi tedavi midir?

Öksürük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı ve hafif nezle, hastaların muayenehanelere başvurma sebeplerinin başında geliyor. Sadece ABDde yılda yaklaşık 30 milyon kişi bu yüzden doktora gidiyor; Almanyada bu sayı yaklaşık altı milyon. Farklı değerlendirmelerden sonra hastaların % 75ine antibiyotik yazılıyor. Yaygın kullanılan ilaçların (en azından geniş spektrumlu antibiyotikler olarak adlandırılanların) fiyatları Almanyada muazzam bir maliyet faktörü kutusu 30 ile 80 Euro arasında.
Oysa doktorlar, bu rahatsızlıkta hemen antibiyotik reçetesi yazmanın faydalı olmadığından onlarca yıldır haberdarlar; prensip şöyle: Soğuk algınlığı doktor tedavisi olmadan 14 gün sürer, tedaviyle ise iki hafta! Çünkü on soğuk algınlığı hastalığından dokuzuna virüsler sebep olur. Ve antibiyotikler virüslerin gelişimini ve yayılmasını engelleyemez. İlaçlar tamamen faydasızdır. Öte yandan, gereksiz antibiyotik tedavisiyle, zararsız olan ve kalıcı şekilde boğaz-yutak bölgesinde yaşayan bakteriler antibiyotiklere karşı yeni direnç geliştirebilirler. Sonradan bir bakteriyel enfeksiyon yaşanırsa, mikroorganizmalarda direnç kolaylıkla artabilir ve ilaçların gerçekten işe yarayacağı durumda ilaçlar etkisiz kalır.
Anlaşılan o ki, doktorlar da hastalar da bu bağlantının hâlâ yeterince bilincinde değiller. 2005 yazında saygın tıp dergisi Journal of the American Medical Assocationda yayımlanan bir araştırma için İngiliz aile hekimleri, öksürük şikâyetiyle muayenehanelerine gelen hastalarını gelişigüzel tedavi gruplarına ayırdılar: Hastaların üçte birine hiç ilaç verilmedi, üçte birine antibiyotik verildi. Yine üçte birden oluşan son grup, iki hafta tedavi görmedikten sonra hâlâ iyileşmemişse, gelip reçete yazdırabilirdi.

Araştırmanın sonuçları, antibiyotiklerin öksürük şikâyetinde faydasız ve dolayısıyla tamamen gereksiz olduğunu doğruladı: Çünkü araştırmaya katılan ve soğuk algınlığı geçiren kişilerin 562sinin durumu benzerdi ne tür bir tedavi gördükleri (ya da hiç tedavi görmemeleri) fark yaratmadı. Hastalığın hemen başında antibiyotik verilmesi bile öksürük şikâyetlerini azaltmadı, belirtilerin süresini de kısaltmadı. Üç grupta da soğuk algınlığı ortalama 12 gün sürdü hastaların dörtte birinde ise 17 günden uzun sürdü. Araştırmayı yayımlayan ve fazla tedaviye karşı uyaran doktorlar, Bu veriler, daha az antibiyotik verilmesinin, kendi kendine düzelebilecek bir hastalığın tıbbileştirilmesi kısır döngüsünü kırabileceğini gösteriyor diyor sonuç olarak.

Araştırmacılar, öksürük ve ses kısıklığı iki hafta sonra hâlâ iyileşmemişse ve zatürree tehlikesi varsa, bazı durumlarda antibiyotiklerin yerinde olduğunu savunuyorlar. Doktorlar, hastaların onlara başvurduklarında reçete beklentisi içinde olduğunu söylüyorlar. Ama hastaya, bu durumda antibiyotiklerin faydadan çok zarar getireceği açıklanırsa, hasta da gereksiz tedaviden seve seve vazgeçecektir.

Michigan Üniversitesinden Doktor Mark Ebeli, derginin aynı sayısında, araştırmayı yayımlayan İngiliz uzmanların sonuçlarını destekleyen bir yorum yapıyor: Öksürüğün yanı sıra hafif ateş ve balgam şikâyeti olan yaşlı hastalar bile genellikle zatürree geçirmiyorlar ve dolayısıyla antibiyotiğe ihtiyaçları yok. Hastalara daha çok, inatçı bir öksürüğün ilaçla tedavi edilip edilmediğinden bağımsız olarak üç haftaya kadar, hatta istisnai durumlarda dört haftaya kadar sürebileceği hakkında bilgi verilmeli. Tıbbın şimdiki pazarlama yönelimi, hastaların memnuniyetinin daha iyi tedavi sonuçlarıyla ve herhangi bir tedavinin iyi bir tedaviyle karıştırılmasına neden oluyor diye yazıyor Ebeli. Oysa doktorlar, bu durum tıbben gerekli değilse ya da hatta kontrendikasyon barındırıyorsa, hastalarının sözde ya da gerçek ihtiyaçlarını bir reçeteyle tatmin etme zorunluluğunda değiller.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir