Teknoloji no image

Published on Haziran 16th, 2017 | by admin

0

Oracle12c yeni özellikleri

Oracle Database 12c yeni “multitenant” mimarisi ile database yönetimini oldukça kolaylaştırmaktadır. Oracle 12c bir pluggable database ortamıdır. Burada birden fazla database’i tek bir database içeriğinde tutulmaktadır. Birleştirilmiş bu database’lerin hepsi aynı backgroud proses ve memory’sini paylaşmaktadırlar. Bu özellik bir çok database’in yönetilmesini oldukça kolaylaştırmakta ve aynı zamanda bulut mimarisine uygun bir ortam oluşturmaktadır..

Aşağıda özellikle Oracle Developerları için 12c ile gelen bazı yeni özellikleri listeledik.

1. Default value olarak sequence

12c öncesi sequence.nextval ile doğrudan vermek zorunda kalınan sequence’i artık direk kolonun default değeri olarak verebiliyorsuz. Her yeni satır eklendiğinde tabloya bu seqeunce otomatik olarak artarak kolonı yazılıyor.

 

Örnek;

Create sequence seq_deneme start with 1 increment 1 nocycle;

Create table t_deneme

(

id number default seq_deneme.nextval primary key

)

2. invisible column

Oracle Database 12c ile Invisible column özelliği geldi. Bir kolon invisible (görünmez) kolon olarak tanımlandığında generik sorgulara (select * from) listelenmez. Sadece direk olarak sorgulandığında listelenirler. Bu özellik artık kullanılmayan kolonları drop etmek yerine kullanılabilir. Yada güvenlik gereçkçesiylede kullanılabilir.

Örnek:

ALTER TABLE t_deneme  MODIFY (pwd invisible);

3. Multiple indexes on the same column

Oracle 12c önceki aynı kolon üzerinde birden fazla index oluşturulamıyordu. 12c ile birlikte farklı tipte olmak üzere aynı kolon üzerinde birden fazla index oluşturulabilir. Örneğin bir kolon üzerinde BitMap ve B-Tree tipinde farklı 2 index oluşturulabilir.

4. Varchar2 lenght to 32767

Kolon tipi olarak maximum 4000 karaktere kadar izin verilen varchar2 tipinde bu  limit 32767’e çıkarıldı.  Oracle üzerinde çalışan kimselerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir özellik.

5. Top-N feature

Oracle 12c öncesi top-n özelliğini kullanmak için dolaylı yöntemler kullanmak durumunda kalınıyordu (içi içe select ifadeleri gibi). 12c ile bu artık yen keywrodlerle kolayca yapılmaktadır.

Örnek;

SELECT value  FROM   t_deneme

ORDER BY value DESC

FETCH FIRST 100 ROWS ONLY;

6. Identity columns

MySQL gibi bazı databaselerde olan bir özellik kolonu Identity olarak tanımlanması 12c ile birlikte sağlanmıştır. Bu kolon tabloya row insert olduğunda otomatik olara tamana göre arttırılmakyadır.

Örnek;

create table t_deneme (

id number generated as identity,

7. With Clasuse

Oracle 12c ile birlikte select ifadelerin WITH clause kullanarak PL/SQL yordamları select’in içine ekleyebiliyoruz.

Örnek;

WITH

FUNCTION f_dene(n IN NUMBER) RETURN NUMBER IS

BEGIN

RETURN n+1;

END;

SELECT f_dene(1)

FROM   dual

8. Cascade for TRUNCATE and EXCHANGE partition.

Oracle Database 12c ile birlikte , TRUNCATE komutu CASCADE option’ı ile birlikte çalıştırılabiliniyor. Bu option ile birlikte child kayıtlarda silinmektedir.

Bir önceki yazımız olan Yeni trend retro pazarlama başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HakkımdaBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑