Happy liftte kullanılan ipler

Yöntemi başarıyla uygulayan Uzman Doktor Ciro Accardo, happy liftin yüzü nasıl gerdiğini, binaları destekleyen sütunların inşaatında, çimentonun önce tahta kafeslerin içine dökülmesine benzetiyor. Çimento kuruyunca tahta kafesler kaldırılır, ama sütunlar sapasağlam ayakta durur. Benzer şekilde, vücutta re-absorbe olan iplik, insan dokularının dış kafesi gibi etki gösterir, ipliğin amacı dokuların gerilmesi ve gençleştirilmesidir. İşlem sonucunda yüzün orijinal yapısında ve mekaniğinde iz kalması söz konusu değildir, iplikler, yumuşak dokularda mükemmel bir gerilme ve yeniden konumlanma oluşturur. Ayrıca söz konusu insan dokularında, gençleştirici bir etki sağlar. Dokuların gerilmesi, yeniden konumlandırılması ve bunların yanında, yumuşak dokularda yabancı bir cisim kalmaması gibi büyük avantajlar getiren happy lift yönteminde, elde edilen sonuçlar kalıcıdır. Yüzün yumuşak doku yaşlanmasının neden olduğu sorunları çözen ve yeniden canlanma sağlayan bu işlemde uygulamadan sonra iplik etrafında üçboyutlu bir ağ oluşur. Bu yeni yaratılan ağ oluşumu, yerçekimine bağlı doku sarkmalarını önler ya da yavaşlatır. Re-absorbe olabilen ipliklerde, implant materyalinin etrafındaki dokularda yeniden canlandırma etkileri olabilir. Buna bağlı olarak, bu iplik doğal hiyalüronik asit dolgusu gibi davranır. Diğer bir deyişle, hastanın endojen hiyalüronik asit yapımında bir artış olur; bu asit, ipliğin varlığına karşı bir yanıt olarak cildin dokularında üretilir. Bu üretim, iplik cilt dokusunda kaldığı sürece devam eder ki bu süre 8–12 ay kadardır. Ayrıca ipliğin implant edildiği her noktaya hiyalüronik asit enjekte edilseydi de, aynı sonuç görülürdü. İşlem, vücudun kendi kendine hiyalüronik asit üretmesine olanak verdiği için ekonomik açıdan da avantajlıdır. Öte yandan uygulamanın, insan dokularına suni olarak üretilen ya da hiyalüronik asidin enjekte edilmesinden sonra ortaya çıkan olası bir alerjik reaksiyon ya da tolerabilite sorunu da yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir